Referentiekaders zijn geen waarheid

Laat je niet teveel beïnvloeden door je werk ‘ervaring’

Ben jij je bewust van je referentiekaders? Want deze bepalen je beeld van de accountantskantoren.

Een goede overstap maken is niet altijd gemakkelijk. Het is van groot belang dat je heel kritisch kijkt naar de mogelijkheden die voor je liggen. Vanzelfsprekend kijk je naar je eigen historie en op basis daarvan ga je passende mogelijkheden in kaart brengen.

Referentiekaders zijn geen waarheid

Hoe "kijk" jij naar je ervaringen?

Waar je altijd goed rekening mee moet houden, zijn de ervaringen die je meeneemt in je afweging. Ben je bewust van het feit dat de ervaring specifiek voor een bepaald kantoor kan gelden en niet representatief hoeft te zijn voor andere kantoren van vergelijkbare grootte of met vergelijkbare klanten.

Heb je bijvoorbeeld een hele negatieve ervaring met de bedrijfscultuur bij een heel groot accountantskantoor, ben je er dan wel bewust van dat dit niet hoeft te gelden voor alle grotere kantoren. Het klinkt als een open deur, maar mijn ervaring is dat deze conclusie soms toch getrokken wordt.

Het ervaren van een negatieve bedrijfscultuur kan echter liggen aan de structuur van de organisatie, de klantsegmenten, een specifieke werkwijze van de organisatie/ dat kantoor of de bekende “klik” die ontbreekt met de verantwoordelijken van je afdeling.

Het is dan ook van belang dat je heel kritisch kijkt naar het aspect wat jij als negatief ervaart, dat je beoordeelt waar dit door komt en dat je dit niet automatisch projecteert op “vergelijkbare” kantoren.

Andersom kun je bijvoorbeeld bij een klein kantoor ervaren hebben dat het kwaliteitsniveau lager lag dan wat je gewend was bij een groter kantoor, maar dat betekent niet per definitie dat dit voor alle kleinere kantoren geldt. Wanneer je slechts 1 werkgever hebt gehad, is het lastiger om verschillen te beoordelen, dan wanneer je al een aantal keren een overstap hebt gemaakt. Vergelijkende gesprekken kunnen je helpen om een betere keuze te maken.

En een overstap naar het bedrijfsleven?

Een ander voorbeeld zijn mijn gesprekken met accountants die overwegen om de overstap te maken naar het bedrijfsleven, omdat zij het niet meer naar hun zin hebben in de huidige functie. Wat dan van belang is, is dat je goed gaat kijken naar de redenen daarvan. Soms lijkt een rol als controller / financieel manager beter te passen. Maar er is ook een aantal keren naar voren gekomen dat juist de adviesrol richting klanten de meeste voldoening gaf en dat met name de werkwijze bij de huidige werkgever niet meer paste. Wat natuurlijk niet automatisch betekent dat het vak je niet meer ligt, maar dat je op zoek moet gaan naar een setting die beter aansluit bij de visie en werkwijze die je zelf hebt.

Ik ken de markt erg goed en hoor zowel vanuit werkgeverszijde als vanuit de werknemerszijde verhalen waarmee ik een goede inschatting kan maken van de werkelijke situatie. Daarmee help ik je om keuzes te maken en je vervolgens voor te bereiden op het gesprek, zodat er nog meer informatie in het gesprek met de potentiële werkgever naar voren komt. Daarmee vergroot je de kans dat je in de daarop volgende jaren goede stappen kunt zetten in je ontwikkeling.

Geplaatst op: 25-02-19

Deel dit bericht:

De eerste stap naar je nieuwe carriere