Privacy Statement Vinken Recruitment

Inleiding

Vinken Recruitment neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt en met welk doel dat wordt gedaan. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Vinken Recruitment raadt je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vinkenrecruitment.nl

Wie is Vinken Recruitment?

Vinken Recruitment is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Eindhoven aan de Noord Brabantlaan 303 (5657 GB), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64458741.
Moniek Vinken is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vinken Recruitment de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Vinken Recruitment jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Vinken Recruitment persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Vinken Recruitment voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Vinken Recruitment worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, is alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, bedrijfsnaam, factuuradres, contactpersoon, e-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaartermijn

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, contactpersoon, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaartermijn

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, e-mailadres, locatie, social media, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de (bemiddelings)overeenkomst
Bewaartermijn: 1 jaar

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de (bemiddelings)overeenkomst
Bewaartermijn: 1 jaar

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Inlognaam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, social media, geboortedatum, arbeidsverleden, opleidingen, gespreksverslagen met salarisindicatie
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 4 weken, daarna wordt toestemming gevraagd voor een bewaartermijn van 1 jaar. De grondslag wijzigt dan ook naar ondubbelzinnige toestemming.

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: algemene bezoekgegevens, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming, door click op cookiestatement
Betrokken belang: Het belang om de website optimaal af te stemmen op de relevantie voor de doelgroep
Bewaartermijn: 2 jaar

Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming, door click op de cookiestatement
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 2 jaar

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 1 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens

Vinken Recruitment heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan Vinken Recruitment verstrekt hebt.

Google Analytics
Vinken Recruitment maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vinken Recruitment bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Vinken Recruitment te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van de campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vinken Recruitment heeft hier geen invloed op. Vinken Recruitment heeft Google geen toestemming gegeven om via Vinken Recruitment verkregen Google Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Vinken Recruitment over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Vinken Recruitment. Je kunt verzoeken dat Vinken Recruitment je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Vinken Recruitment de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.
Bezwaar maken
Als bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vinken Recruitment of een derde plaats plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Vinken Recruitment te verkrijgen. Vinken Recruitment zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Vinken Recruitment die gegevens niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Vinken Recruitment je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Vinken Recruitment
Een verzoek kan verstuurd worden naar moniek@vinkenrecruitment.nl. Vinken Recruitment zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Vinken Recruitment een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vinken Recruitment je verzoek afwijst, zal in het antwoord aangegeven zijn waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens worden doorgegeven aan de volgende medeverantwoordelijken en verwerkers:
- Opdrachtgevers: zij zijn degenen die samen met Vinken Recruitment beoordelen of je uitgenodigd wordt voor een gesprek om uiteindelijk een nieuwe baan te verkrijgen. De opdrachtgevers ontvangen je gegevens op basis van uitvoering van de overeenkomst of op basis van de verleende ondubbelzinnige toestemming.
- Get Noticed: zij zijn degenen die de website gebouwd hebben en vanuit het contactformulier komen je gegevens via hen bij Vinken Recruitment terecht. Get Noticed verstrekt geen gegevens aan derden. Met Get Noticed is een verwerkersovereenkomst gesloten.
- Carerix: dit is het ATS-systeem (applicant tracking system), oftewel de database die Vinken Recruitment gebruikt om je gegevens op te slaan en vervolgens de koppeling te maken met het sollicitatieproces. Zij verstrekken je gegevens niet aan derden. Met Carerix is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Tenslotte kan het zo zijn dat Vinken Recruitment verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Vinken Recruitment neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vinken Recruitment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Vinken Recruitment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vinken Recruitment op via info@vinkenrecruitment.nl www.vinkenrecruitment.nl is een website van Vinken Recruitment. Vinken Recruitment is als volgt te bereiken:
Telefoon: 040 – 845 66 58
Emailadres: info@vinkenrecruitment.nl

Kan dit privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Vinken Recruitment je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vinkenrecruitment.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Vinken Recruitment je gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vinkenrecruitment.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Direct contact

Vinken Recruitment

Moniek Vinken
moniek@vinkenrecruitment.nl
Tel: 06-48522190

Neem contact op

Vind je nieuwe opdracht