Accountantskantoren en thuiswerken, wat is er intussen veranderd?

Een tijdje geleden schreef ik over de effecten van COVID-19 op het thuiswerken. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Is er nu iets veranderd in het beleid bij kantoren?

Accountantskantoren en thuiswerken, wat is er intussen veranderd?

“Het nieuwe werken” en werken vanuit huis is niet nieuw. Al jaren wordt er in meer of mindere mate gewerkt vanuit huis. Wat mij opviel, was dat het bij de accountantskantoren waar ik voor werk niet altijd een vanzelfsprekendheid is dat er vanuit huis gewerkt wordt. In andere sectoren zie je dat hier al veel meer mogelijkheden voor geboden worden en dat er ook veel meer gebruik van gemaakt wordt. De grootste accountantskantoren bieden deze mogelijkheden wel, terwijl de wat meer regionaal georiënteerde kantoren duidelijk de voorkeur hadden voor aanwezigheid op kantoor, sommige uitzonderingen daar gelaten.

Tot afgelopen maart…

Toen kwam COVID-19 en dat lijkt verandering te brengen in het beleid van de kantoren. In maart werd vanuit de overheid dringend verzocht om vanuit huis te gaan werken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik sprak hierover met mijn opdrachtgevers en waar het voor sommigen even schakelen was om het thuiswerken voor alle medewerkers mogelijk te maken, waren er tegelijkertijd veel kantoren die per direct over konden schakelen op volledig - of in ieder geval grotendeels - thuiswerken. Wat ik merkte, was dat het voor een aantal vennoten ook om een andere manier van aansturing vraagt. Waar in het pré coronatijdperk (bijna) alle collega’s op kantoor achter het bureau zaten, wordt nu op afstand - nog meer en bijna dagelijks - op planning en productiviteit gestuurd. En ik hoor van al mijn opdrachtgevers “dat het eigenlijk allemaal wel doorloopt”. Het geeft de medewerkers meer rust omdat zij geen reistijd hebben en de productiviteit is in sommige gevallen veel hoger, omdat je niet gestoord wordt tussendoor.

En hoe is het nu in november?

Afgelopen zomer merkte je dat bij de meer regionale kantoren het merendeel van de medewerkers weer op kantoor aan de slag was, terwijl bij de grotere kantoren de meesten nog vanuit huis aan het werk waren. Op dit moment varieert het van maximaal 5% bezetting bij één van onze opdrachtgevers (een groter kantoor in het middensegment) tot ongeveer 50% bezetting bij kleinere kantoren. Ik zie dat er bij de meer regionale kantoren geen beleid wordt aangepast op het thuiswerken, maar dat er wel met de medewerkers gesproken wordt over de thuiswerkmogelijkheden en dat de behoefte van de medewerkers zelf hierin medebepalend is. Daarnaast zijn er kantoren waar niet alle medewerkers tegelijkertijd fysiek op kantoor aanwezig kunnen zijn omdat het aantal werkplekken kleiner is dan het aantal medewerkers. Bij hen wordt er dus ook vanuit gegaan dat thuiswerken - bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week - voor meerdere medewerkers mogelijk is.

En de medewerkers zelf?

De meesten lijken het thuiswerken nog steeds te waarderen, tenzij er kleine kinderen rondlopen die aandacht nodig hebben of wanneer het hen ontbreekt aan een fijne werkplek in huis. Maar omdat op dit moment je bewegingsvrijheid behoorlijk ver is ingeperkt, merk je dat contact met collega’s nog belangrijker wordt. Degenen die ik gesproken heb, kijken toch al uit naar de periode dat je weer naar kantoor kunt wanneer je wilt om onder de collega’s te kunnen zijn. Om even weg te zijn van huis en weer andere mensen te spreken dan alleen je gezinsleden.

Conclusie?

Er worden niet overal veranderingen doorgevoerd in het beleid met betrekking tot thuiswerken. Ik merk wel dat kantoren vooral in gesprek gaan met de medewerkers om de wensen en behoeften van hen en de organisatie op elkaar af te stemmen. En dat zorgt voor een betere werk-privé balans binnen de branche.

Geplaatst op: 30-06-20

Deel dit bericht:

De eerste stap naar je nieuwe carriere