Accountantskantoren en thuiswerken, verandert er al wat?

“Het nieuwe werken” en werken vanuit huis is niet nieuw. Al jaren wordt er, in meer of mindere mate, gewerkt vanuit huis. Wat ons opviel, was dat het bij de accountantskantoren waar wij voor werken, niet altijd een vanzelfsprekendheid is dat er vanuit huis gewerkt wordt. 

Accountantskantoren en thuiswerken, verandert er al wat?

In andere sectoren zien we dat hier al veel meer mogelijkheden voor geboden worden en dat er ook veel meer gebruik van gemaakt wordt. De grootste accountantskantoren bieden deze mogelijkheden wel, terwijl de wat meer regionaal georiënteerde kantoren duidelijk de voorkeur hadden voor aanwezigheid op kantoor, sommige uitzonderingen daar gelaten.

Tot afgelopen maart….

Toen kwam COVID-19 en dat lijkt verandering te brengen in het beleid van de kantoren. In maart werd vanuit de overheid dringend verzocht om vanuit huis te gaan werken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We spraken onze opdrachtgevers en waar het voor sommigen even schakelen was om het thuiswerken voor alle medewerkers mogelijk te maken, waren er tegelijkertijd veel kantoren die per direct over konden schakelen op volledig, of in ieder geval grotendeels, thuiswerken. Wat wij merkten, was dat het voor een aantal vennoten ook om een andere manier van aansturing vraagt. Waar in het pré coronatijdperk (bijna) alle collega’s op kantoor achter het bureau zaten, wordt nu op afstand (nog meer en bijna dagelijks) op planning en productiviteit gestuurd. En we horen van al onze opdrachtgevers “dat het eigenlijk allemaal wel doorloopt”. Het geeft de medewerkers meer rust omdat zij geen reistijd hebben en de productiviteit is in sommige gevallen veel hoger, omdat je niet gestoord wordt tussendoor.

En de medewerkers zelf?

De meesten lijken het thuiswerken te waarderen, tenzij er kleine kinderen rondlopen die aandacht nodig hebben of wanneer het hen ontbreekt aan een fijne werkplek in huis. Degenen die wij gesproken hebben, vinden het prettig om toch weer af en toe op kantoor te zijn vanwege het sociale aspect en collega’s te zien en te spreken, maar zij zouden dat in de toekomst graag willen blijven combineren met werken vanuit huis. 
We merken nu ook dat kantoren hun beleid gaan aanpassen en werken vanuit huis structureel door gaan voeren. Zij zoeken naar een juiste balans tussen de wens van de medewerkers om thuis te werken en het aanwezig zijn op kantoor voor samenwerking en overleg. 

Conclusie?

Er zal dus zeker wat veranderen in het beleid van kantoren ten aanzien van thuiswerken en in onze ogen is dat een positieve ontwikkeling, waarbij de balans tussen werk en privé voor de medewerkers nog verder verbetert.

Geplaatst op: 30-06-20

Deel dit bericht:

De eerste stap naar je nieuwe carriere